Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1011
Nhan đề: Bảo tàng Bách Thảo thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Thị Minh, Tâm
Nguyễn Anh, Việt
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Trang trí nội ngoại thất
Bảo tàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1011
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6387_1_Nguyen Anh Viet_A124285_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục110.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6387_2_Nguyen Anh Viet_A124285_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan về đề tài bảo tàng bách thảo thành phố Hồ Chí Minh441.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6387_3_Nguyen Anh Viet_A124285_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Đặc điểm khu đất4.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6387_4_Nguyen Anh Viet_A124285_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Nhiệm vụ thiết kế1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6387_5_Nguyen Anh Viet_A124285_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Phương án thiết kế17.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.