Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10109
Nhan đề: Công nghệ xử lý chất thải nguy hại - Đề 1- Lần 2 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Chất thải nguy hại
Xử lý
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10109
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_CONG NGHE XU LY CHAT THAI NGUY HAI_DE 1_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ xử lý chất thải nguy hại - Đề 1844.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.