Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10101
Nhan đề: Quản lý chất thải nguy hại - Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Quản lý chất thải
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10101
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_QUAN LY CHAT THAI NGUY HAI DE 1_K22M_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải nguy hại846.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.