Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10099
Nhan đề: Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - Lần 1 - HKII
Tác giả: Trần, Thu Trang
Từ khoá: Ô nhiễm không khí
Tiếng ồn
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10099
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_O NHIEM KHONG KHI VA TIENG ON DE 1_K23M_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn924.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.