Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10093
Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải - Lần 1 - HKII
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Xử lý nước thải
Công nghệ xử lý
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10093
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_CONG NGHE XU LY NUOC THAI SO 1_K22M_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ xử lý nước thải1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.