Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10091
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành - học kỳ 5 - Lần 1 - HKII
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10091
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_ANH VAN CHUYEN NGANH HK5_K22M_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành - học kỳ 5512.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.