Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1007
Nhan đề: Trung tâm nghiên cứu và phát triển đờn ca tài tử Nam Bộ Cần Thơ : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Anh, Tuấn
Trần Thảo, Nguyên
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Trang trí nội thất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1007
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6383_1_Tran Thao Quyen_A136035_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục70.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6383_2_Tran Thao Quyen_A136035_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan về đề tài1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6383_3_Tran Thao Quyen_A136035_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phân tích, đánh giá hiện trạng699.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6383_4_Tran Thao Quyen_A136035_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Nhiệm vụ thiết kế149.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6383_5_Tran Thao Quyen_A136035_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Phương án thiết kế7.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.