Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10052
Nhan đề: Nguyên lý máy - Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Văn Thanh
Từ khoá: Nguyên lý máy
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10052
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_NGUYEN LY MAY_L1-HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý máy579.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.