Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7004
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorKhoa Ngoại ngữ-
dc.date.accessioned2019-04-24T06:53:01Z-
dc.date.available2019-04-24T06:53:01Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7004-
dc.language.isoenvi
dc.publisherKhoa Ngoại ngữvi
dc.subjectWritingvi
dc.titleWriting 2_Lần 2. HK2vi
dc.typeOthervi
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DNN0041_WRITING 2_NN_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Writing 2_Lần 2. HK21.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.