Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/641
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành HK5_Lần 2. HK1
Tác giả: Lê Minh, Trường
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/641
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_MT_K21M_ANH VAN CN HK5_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành HK5_Lần 2. HK1550.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.