Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/583
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorBùi Nam, Phương-
dc.contributor.authorLê Duy, Bảo-
dc.date.accessioned2018-09-25T03:18:25Z-
dc.date.available2018-09-25T03:18:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherD6009-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/583-
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Văn Langvi
dc.subjectXây dựng công trìnhvi
dc.subjectKết cấu công trìnhvi
dc.titleNgân hàng Đầu tư và Phát triển Long An. 140 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân Ân, Long An : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệpvi
dc.typeThesisvi
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6009_1_Le Duy Bao_X1266777_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phaàn 1: Thuyeát minh kieán truùc590.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_2_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 1_2_3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_3_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toaùn caàu thang boä841.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_4_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán hồ nước mái986.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_5_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 4_1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô hình khung không gian2.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_6_Le Duy Bao_X1266777_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế móng cọc ép1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_7_Le Duy Bao_X1266777_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thiết kế móng cọc khoan nhồi969.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6009_8_Le Duy Bao_X1266777_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục4.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.