Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3911
Nhan đề: Thuế - Lần 2 - HKI
Tác giả: Đào, Tuyết Lan
Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Thuế
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3911
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DA_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_KT026_K20KT_Thuế_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Thuế - Lần 2 - HKI290.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.