Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3493
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorLương, Minh Lan-
dc.date.accessioned2018-11-06T08:26:22Z-
dc.date.available2018-11-06T08:26:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherSA1733-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3493-
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Văn Langvi
dc.subjectThị trường chứng khoánvi
dc.titleGiáo trình Thị trường chứng khoánvi
dc.typeOthervi
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Kinh doanh_Môn Thị trường chứng khoán_Năm học 2018-2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1733_1_Giao trinh Thi truong chung khoan_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa73.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1733_2_Giao trinh Thi truong chung khoan_Chuong 1.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Khái quát về thị trường chứng khoán6.02 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1733_3_Giao trinh Thi truong chung khoan_Chuong 2.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thị trường sơ cấp4.4 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1733_4_Giao trinh Thi truong chung khoan_Chuong 3.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thị trường thứ cấp -Sở giao dịch chứng khoán8.06 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1733_5_Giao trinh Thi truong chung khoan_Chuong 4.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Các kỷ xảo và phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán5.11 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1733_6_Giao trinh Thi truong chung khoan_Chuong 5.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Định giá trái phiếu và cổ phiếu7.16 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1733_7_Giao trinh Thi truong chung khoan_Chuong 6.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Danh mục đầu tư chứng khoán4.63 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1733_8_Giao trinh Thi truong chung khoan_Chuong 7.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Chứng khoán phái sinh5.97 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1733_9_Giao trinh Thi truong chung khoan_Chuong 8.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Các tổ chức & hệ thống liên quan đến thị trường6.09 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.