Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27297
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorKhoa Ngoại ngữ-
dc.date.accessioned2021-02-24T03:39:44Z-
dc.date.available2021-02-24T03:39:44Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27297-
dc.descriptionChinese 5 - L2 - HK3vi
dc.language.isozhvi
dc.publisherKhoa Ngoại ngữ. Trường Đaị học Văn Langvi
dc.subjectChinesevi
dc.subjectTiếng trungvi
dc.titleChinese 5 - L2 - HK3vi
dc.typeOthervi
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_GD3-01_CHINESE 5_L2_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
316.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.