Năm học 2020-2021_DT_Khoa học Cơ bản : [89] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 89
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2020Toán cao cấp (DTN0050) - Đề 02 - Lần 2 - HK1Đỗ, Lư Công Minh
2020Toán cao cấp (Giải tích) - Đề 01 - Lần 1 - HK1Phan, Hoàng Nam
2021Toán cao cấp - Lần 1 - HKII (Du lich học lại)Trịnh Quốc Thành
2020Xác xuất thống kê y học - Lần 1 - HKI (K26Y-RH01)Đỗ Lư Công Minh
2020Xác xuất thống kê y học - Lần 1 - HKI (K26Y-DD01)Đỗ Lư Công Minh
2020Vật lý - Lý sinh - Lần 2 - HKI (K26YD)Nguyễn Duy Lý
2020Hóa tích phân - Lần 1 - HKI (K26XN1,2)Bùi Thị Phương Thúy
2020Vật lý đại cương 1 - Lần 2 - HKI (K26X-M)Nguyễn Thị Thu Quyên
2020Hóa học đại cương - Lần 2 _HKIBùi Thị Phương Thúy
2020Vật lý đại cương 1 - Lần 2 - HKI (K26X1,2)Nguyễn Thị Thu Quyên
2020Kinh tế vĩ mô - Lần 1 - HKI (K26TC,QT,KT)Phan Thị Yến Phượng
2020Kinh tế vĩ mô - Lần 1 - HKI (K26TC,KT,Q,BDS)Trương Thị Ngân
2020Toán ứng dụng trong kinh doanh - Lần 1 - HKI (K26Q 1 DEN 6)Nguyễn Ngọc Kim Khánh
2020Đại số - Lần 2 - HKI (K26OTO)Trần Thị Nắng
2020Đại số tuyến tính - Lần 2 - HKI (K26M)Đinh Tiến Liêm
2020Đại số tuyến tính - Lần 1 - HKI (K26M)Đinh Tiến Liêm
2020Vật lý kỹ thuật - Lần 2 - HKI (K26KTĐ-KT)Nguyễn Duy Lý
2020Vật lý kỹ thuật - Lần 2 - HKI (K26KTĐ-CKT)Nguyễn Duy Lý
2020Vật lý kỹ thuật - Lần 1 - HKI (K26KTĐ-CKT)Nguyễn Duy Lý
2020Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế kinh doanh - Phần 1 - Lần 2 - HKI (K26KT)Trần Thị Nắng
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 89