Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19832
Nhan đề: Tâm lý học và Đạo đức nghề nghiệp - L2 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Văn Thọ
Từ khoá: Tâm lý học
Đạo đức nghề nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 1 tr. Tự luận K25XN1,2-K25DD1,2
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19832
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học
Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-XN_TAM LY HOC & DAO DUC NGHE NGHIEP_L2_HK1 (1 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học và Đạo đức nghề nghiệp - L2 - HKI248.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.