Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1958
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorTrần Minh, Tâm-
dc.contributor.authorMai Thị Hồng, Thái-
dc.date.accessioned2018-10-15T08:18:47Z-
dc.date.available2018-10-15T08:18:47Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.otherSA70-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1958-
dc.description.abstractTrình bày về các vấn đề Cơ sở tế bào học của sự sinh sản vô tính phân báo nguyên nhiễm (MITOSIS), Cơ sở tế bào hình học sinh sản hữu tính - phân bào giảm nghiễm (MEIOSIS), Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ruồi giấm, Nhiễm sắc thể khổng lồ của ruồi Giấm, Nghiên cứu nhiễm sắc thể và cô chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ơ động vậtvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Văn Langvi
dc.subjectDi truyền họcvi
dc.titleThực hành di truyền học đại cươngvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA70_1_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa442.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_2_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở tế bào học của sự sinh sản vô tính phân báo nguyên nhiễm (MITOSIS)2.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_3_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở tế bào hình học sinh sản hữu tính - phân bào giảm nghiễm ( MEIOSIS)1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_4_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ruồi giấm1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_5_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhiễm sắc thể khổng lồ của ruồi Giấm1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA70_6_THUC HANH DI TRUYEN HOC DAI CUONG_BAI 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu nhiễm sắc thể và cô chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ơ động vật1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.