Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19551
Nhan đề: Pháp luật y tế - Tổ chức y tế - CT mục tiêu y tế - Dân số - L1 - HKI
Tác giả: Lý, Thị Phương Hoa
Từ khoá: Pháp luật y tế
Tổ chức y tế
Mục tiêu y tế
Dân số
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 10 tr. Tự luận + trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19551
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-DD_PHAP LUAT Y TE - TO CHUC Y TE - CT MUC TIEU Y TE - DAN SO_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp luật y tế - Tổ chức y tế - CT mục tiêu y tế - Dân số - L1 - HKI2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.