Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14802
Nhan đề: Anh Văn 1 - Đề 02 - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Ngôn ngữ Anh
Mô tả: 6tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14802
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DB_ANH VAN 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh Văn 1 - Đề 02 - L1 - HK11.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.