Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1456
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorLê, Thị Kim Oanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Duy-
dc.date.accessioned2018-10-09T07:52:22Z-
dc.date.available2018-10-09T07:52:22Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.otherLV6-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1456-
dc.description.abstractCăn cứ trên cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn thiết kế công trình, đặc điểm của một công nghệ xử lý nước thải hợp lý, yêu cầu của một hệ thống tiêu chí, đặc tính nước thải của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở lý thuyết về xây dựng hệ thống tiêu chí, đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải cho các cở sở giết mổ gia súc, gia cầm có công suất giết mổ từ 300 con gia súc/ngày hoặc 15.000 con gia cầm/ngày trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống tiêu chí gồm 4 nhóm tiêu chí: (1) nhóm tiêu chí về kỹ thuật, (2) nhóm tiêu chí về kinh tế, (3) nhóm tiêu chí môi trường và (4) nhóm tiêu chí xã hội.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Văn Langvi
dc.subjectXử lý nước thảivi
dc.subjectCông nghệ xử lý nước thảivi
dc.subjectGia súcvi
dc.subjectGia cầmvi
dc.subjectTiêu chí đánh giávi
dc.titleNghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá sự phù hợp của các công nghệ xử lý nước thải giết mổ gia súc, gia cầmvi
dc.typeThesisvi
Bộ sưu tập: Năm 2014_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV6_1_Nguyen Hoang Duy_2014_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ27.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_2_Nguyen Hoang Duy_2014_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn114.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_3_Nguyen Hoang Duy_2014_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt171.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_4_Nguyen Hoang Duy_2014_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục20.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_5_Nguyen Hoang Duy_2014_Chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Chữ viết tắt11.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_6_Nguyen Hoang Duy_2014_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng, danh sách hình26.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_7_Nguyen Hoang Duy_2014_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung153.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_8_Nguyen Hoang Duy_2014_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu600.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_9_Nguyen Hoang Duy_2014_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Xây dựng hệ thốngtiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nƣớc thải của cơ sở giết mổ434.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_10_Nguyen Hoang Duy_2014_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Đánh giá hệ thống xử lý nƣớc thải bằng bộ tiêu chí544.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_11_Nguyen Hoang Duy_2014_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Đề xuất công nghệ xử lý nước thải phù hợp cho ngành giết mổ trong điều kiện Việt Nam303.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_12_Nguyen Hoang Duy_2014_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Kết luận và kiến nghị143.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV6_13_Nguyen Hoang Duy_2014_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo144.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.