Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14320
Nhan đề: Chinese 5 - GK - HK1
Tác giả: Trương, Hoàng Trung
Từ khoá: Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hoa
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 9 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14320
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N_CHINESE 5_GK - HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chinese 5 - GK - HK11.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.