Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1226
Nhan đề: Khảo sát tác nhân gây viêm nhiễm và các yếu tố liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục nữ tại phòng khám đa khoa Minh Khai ở quận 3 : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc, Anh
Lê Kim Thanh, Ngân
Từ khoá: Viêm nhiễm đường sinh dục
Tác nhân gây viêm nhiễm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1226
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6603_1_Le Kim Thanh Ngan_S143317_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa244.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_2_Le Kim Thanh Ngan_S143317_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn444.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_3_Le Kim Thanh Ngan_S143317_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục584.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_4_Le Kim Thanh Ngan_S143317_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh413.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_5_Le Kim Thanh Ngan_S143317_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu318.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_6_Le Kim Thanh Ngan_S143317_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu440.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_7_Le Kim Thanh Ngan_S143317_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Nội dung và phương pháp nghiên cứu349.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_8_Le Kim Thanh Ngan_S143317_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận629.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_9_Le Kim Thanh Ngan_S143317_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị240.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_10_Le Kim Thanh Ngan_S143317_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo351.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6603_11_Le Kim Thanh Ngan_S143317_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục469.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.