Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11384
Nhan đề: Công trình thu nước và trạm bơm CTN - Lần 2 - HKII
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Thu nước
Trạm bơm
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11384
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23M_CONG TRINH THU NUOC VA TRAM BOM CTN_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Công trình thu nước và trạm bơm CTN1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.