Duyệt theo Nhan đề

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 5098 đến 5117 của 13950 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019K'OUNS Restaurant: PortfolioLê, Lâm Thạch Tiển (SVTH);; Nguyễn, Trần Duy Nhất (GVHD)
2017Kalahari cheetahs : adaptations to an arid regionMills, M.G.L.; Mills, M.E.J.
2019KE TOAN QUAN TRI 1 - Lần 1 - HKIIILê Như Hoa
2009Keenan and Riches’ business law - 9th edRiches, Sarah; Allen, Vida
2011Keeping Better Company: Corporate Governance Ten Years OnCharkham, Jonathan
2014Key - Test 1 - HKII-
2014Key concepts for the fashion industryReilly, Andrew
2014Key Concepts in Event ManagementQuinn, Bernadette
2017Key Concepts in Hospitality ManagementWood, Roy C.
2013Key Concepts in Public RelationsFranklin, Bob; Hogan, Mike; Langley, Quentin ...
2014Key English for the office - Test 1 - HKIIDao, Hoang Trung
2015Key Issues For Water Quality Monitoring In The Zambezi River Basin In Mozambique In The Context Of Mining DevelopmentNhantumbo, Clemêncio M. Carlos; Larsson, Rolf; Juízo, Dinis; Larson, Magnus
2014Keys to Soil Taxonomy-20th ed.United States Departament of Agriculture
2018Kê khai thuế - Lần 2 - HKINguyễn, Minh Đức; Lương, Ngọc Liên
2019Kê khai thuế - Lần 2 - HKII-
2018Kê khai thuế hóa_HK2-
2013Kế hoạch truyền thông Festival Tây Sơn - Bình Định năm 2013 : Đề tài nghiên cứu khoa họcVăn Thị Bích, Ty (HDKH); Phan Bảo, Thy (SVTH)
2019Kế hoạch truyền thông nâng cao sức khỏe tâm lý cho giới trẻ thông qua hoạt động cộng đồng khu vực quận 3 thành phố Hồ Chí Minh: Khóa luận tốt nghiệpNguyễn, Cao Phương Thảo (SVTH); Nguyễn, Thị Ngọc Hải (GVHD)
2019Kế hoạch truyền thông thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng sản phẩm làm từ nhựa tại khu vực quận 1 trong năm 2020: Khóa luận tốt nghiệpPhạm, Thị Đăng Duyên (SVTH); Th.S Đặng, Thị Kim Chi (GVHD)
2017Kế thừa và phát huy hoa văn vốn cổ thời kỳ hội nhập. Tạp chí của hội mỹ thuật Việt Nam, Số 291-292, Tháng 3&4/2017, tr87-88Lê Long, Vĩnh