Duyệt theo Tác giả Kamara, Hawanatu Sorie

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Effect Of Rice Straw Biochar On Soil Quality And The Early Growth And Biomass Yield Of Two Rice VarietiesKamara, Alie; Kamara, Hawanatu Sorie; Kamara, Mohamed Saimah