Duyệt theo Tác giả Fattah, I.M. Rizwanu

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Impact Of Low Temperature Combustion Attaining Strategies On Diesel Engine Emissions For Diesel And Biodiesels: A ReviewS. Imtenan; Varman, H.H; Kalam, M.A.; H. Sajjad; Arbab, M.I.; Fattah, I.M. Rizwanu