Duyệt theo Tác giả Bộ Y tế

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 16 của 16
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
200552 TCN-CTYT 37 : 2005 Tiêu chuẩn ngành y tế - Tiêu chuẩn thiết kế các khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa (khoa vi sinh, khoa hóa sinh, khoa huyết học truyền máu và khoa giải phẫu bệnh)Bộ Y tế
200552TCN - CTYT 40: 2005 Tiêu chuẩn ngành y tế - Tiêu chuẩn thiết kế khoa chuẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoaBộ Y tế
2012Công văn số 5771/BYT-K2ĐT Tài liệu đào tạo liên tục Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tuyến cơ sởBộ Y tế
2000Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ban hành Quy định về vệ sinh trường họcBộ Y tế
2015Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"Bộ Y tế
1999Quyết định số 2397/1999/QĐ-BYT Về việc ban hành quy định "Đạo đức hành nghề dược"Bộ Y tế
2017Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 và tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học – Truyền máu – Miễn dịch – Dịch truyền – Sinh học phân tửBộ Y tế
2012Quyết định số 3671/QĐ-BYT Về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩnBộ Y tế
2017Quyết định số 3916/QĐ-BYT Về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnhBộ Y tế
2014Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tếBộ Y tế
2015Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật yBộ Y tế
2011Thông tư số 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh việnBộ Y tế
2014Thông tư số 07/2014/TT-BYT Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động là việc tại các cơ sở y tếBộ Y tế
2018Thông tư số 16/2018/TT-BYT Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnhBộ Y tế
2011Thông tư số 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnhBộ Y tế
2018Thông tư số 49/2018/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnhBộ Y tế