Duyệt theo Tác giả Jester, Michellana

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 2 của 2
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2010Reading Global Entrepreneurship Lab Asia-Pacific CourseHuang, Yasheng; Johnson, Simon; Jester, Michellana
2010Syllabus for Global Entrepreneurship Lab Asia-PacificHuang, Yasheng; Johnson, Simon; Jester, Michellana