Duyệt theo Tác giả A. Rasulov

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015The Modern Problems of Sustainable Use and Management of Irrigated Lands on the Example of the Bukhara Region (Uzbekistan)R. Kulmatov; A. Rasulov; D. Kulmatova; B. Rozilhodjaev; M. Groll