Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/972
Nhan đề: Quản lý môi trường đô thị
Tác giả: Nguyễn Kim, Thanh
Lý Khánh Thảo, Tâm
Hồ Thị Thanh, Hiền
Từ khoá: Quản lý môi trường
Môi trường đô thị
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Sự tạo nên một môi trường tích cực với các chính sách thích hợp và những khung hành động hợp pháp; Phát triển thể chế, bao gồm cả sự tham gia của cộng đồng; Phát triển tài nguyên nhân lực và làm mạnh hệ thống quản lý.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/972
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA904_D4955_Quan Ly Moi Truong Do Thi.ppt
  Giới hạn truy cập
Bài giảng: Quản lý môi trường đô thị2.6 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.