Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/968
Nhan đề: Sedimentation and flotation
Tác giả: Huisman, L.
Từ khoá: Sedimentation
Flotation
Năm xuất bản: 1973
Nhà xuất bản: Sanitary Engineering Department; Delft University of Technology
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/968
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5110_SA619_Sedimentation and flotation_tieng anh chuyen nganh.pdf
  Giới hạn truy cập
Sedimentation and flotation15.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.