Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/953
Nhan đề: Microbiology for environmental scientists and engineers
Tác giả: Gaudy, Elizabeth T.
Gaudy, Anthony F.
Từ khoá: Water
Sanitary microbiology
Pollution
Năm xuất bản: 1980
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/953
ISBN: 0070230358
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA600.jpg
  Giới hạn truy cập
Cover110.99 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.