Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/947
Nhan đề: Environmental health engineering in the tropics : an introductory text - 2nd ed.
Tác giả: Cairncross, Sandy
Feachem, Richard G.
Từ khoá: Sanitary engineering
Tropical regions
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/947
ISBN: 0471938858
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA591.jpg
  Giới hạn truy cập
Cover105.38 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.