Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/946
Nhan đề: Bài giảng hình họa và vẽ kỹ thuật 1 xây dựng
Tác giả: Hoàng Thị, Oanh
Từ khoá: Vẽ kỹ thuật
Hình họa
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/946
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA588.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách4.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.