Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/945
Nhan đề: Basic microbiology - 7th ed.
Tác giả: Volk, Wesley A.
Từ khoá: Microbiology
Năm xuất bản: 1992
Nhà xuất bản: HarperCollins
Tóm tắt: This book offers a comprehensive introduction to microbiology and its application to allied health sciences. There is a strong orientation towards applied microbiology, with detailed coverage of micro-organisms, the immune system and infectious diseases.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/945
ISBN: 0060468491
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA589.jpg
  Giới hạn truy cập
Cover636.09 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.