Năm học 2016 - 2017_MT_TK : [31] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 31
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2003Chemistry for Environmental Engineering and science - 5th ed.C.N., Sawyer; P.L., McCarty; G.F., Parkin
1994Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương - In lần thứ 2Irodop, I. E.; Xaveliep, I.V; Damsa, O.I; Lương Duyên, Bình; Nguyễn Quang, Hậu
2010Quản lý môi trường đô thịNguyễn Kim, Thanh; Lý Khánh Thảo, Tâm; Hồ Thị Thanh, Hiền
2011Hướng dẫn chung Môi trường – Sức khỏe – An toàn - Ngành hóa chấtChương trình Tư vấn của IFC tại Đông Á - Thái Bình Dương
2012Báo cáo đánh giá lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam-
2009Giáo trình môn học phân tích hệ thống Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trườngChế Đình, Lý
1973Sedimentation and flotationHuisman, L.
2005Wastewater microbiology - 3rd ed.Bitton, Gabriel
2003Physical-chemical treatment of water and wastewaterSincero, Arcadio P.; Sincero, Gregoria A.
2004Sedimentation and flotationHuisman, L.
2009Methods of environmental impact assessment - 3rd ed.Morris, Peter; Therivel., Riki
2003The handbook of water and wastewater microbiologyMara, Duncan; Horan, Nigel
2011Fundamentals of heat and mass transfer - 7th ed., international student version.Bergman, Theodore l.; Lavine, Adrienne S.; Incropera, Frank P.; Dewitt, David P.
2007Environmental impact assessment methodologies - 2nd ed.Anjaneyulu, Y.; Manickam, Valli
2005Ecosystems and human well-being : Health synthesisCorvalan, Carlos; Hales, Simon; McMichael, Anthony
2004Ecological engineering : Principles and practiceKangas, Patrick
2002Nitrification and denitrification in the activated sludge processGarardi, Michael H.
2007Filters and filtration handbook - 5th ed.Sutherland, Ken
2006Bài tập và đồ án môn học : Máy bơm và trạm bơmNguyễn Công, Tùng
2014Wastewater engineering : Treatment and resource recovery. Vol 2 - 5th ed.Metcalf & Eddy; AECOM
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 31