Năm học 2018 - 2019_TQ_ĐA : [129] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 129
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Thương mại điện tử - Lần 2 - HKIINguyễn, Minh Đức
2019Thuế - Lần 2 - HKIIĐào, Tuyết Lan
2019Thị trường chứng khoán - Lần 2 - HKIILương, Minh Lan
2019Tài chính doanh nghiệp - Lần 2 - HKII-
2019Quản trị tài chính - Lần 2 - HKII-
2019Quản trị sản xuất - Lần 2 - HKII-
2019Quản trị quan hệ khách hàng - Lần 2 - HKII-
2019Quản trị Nguồn nhân lực - Lần 2 - HKIIVũ, Minh Hiếu
2019Quản trị Nguồn nhân lực - Lần 2 - HKIITrần, Đức Tài
2019Quản trị Marketing - Lần 2 - HKIINguyễn, Văn Tâm
2019Quản trị kênh phân phổi - Lần 2 - HKIIHồ, Thị Phương Thảo
2019Quản trị học - Lần 2 - HKIITrần, Đức Tài
2019Quản trị chuỗi cung ứng - Lần 2 - HKIILê, Văn
2019Quản trị chiến lược - học lại - Lần 2 - HKIIVũ, Minh Hiếu
2019Quản trị chất lượng - Lần 2 - HKIIVũ, Xuân Tường
2019Phương pháp nghiên cứu Marketing - Lần 2 - HKII-
2019Phân tích & quản trị rủi ro / Quản trị rủi ro & Bảo hiểm trong kinh doanh - Lần 2 - HKII-
2019Marketing quốc tế - Lần 2 - HKIIVũ, Văn Hải
2019Marketing căn bản - Lần 2 - HKIINguyễn, Thị Bích Nguyên
2019Kỹ năng giao tiếp - Lần 2 - HKIILê, Văn
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 129