Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8596
Nhan đề: Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ
Tác giả: La, Văn Bình
Trần, Thị Hiền
Từ khoá: Phân bón
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Bách Khoa Hà Nội,
Mô tả: 143 tr. :minh họa;33 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8596
Bộ sưu tập: TLCK_Sách số hóa_ Nông nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3047_D8074_1_Cong nghe san xuat phan bon vo co_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa284.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3047_D8074_2_Cong nghe san xuat phan bon vo co_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục290.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3047_D8074_3_Cong nghe san xuat phan bon vo co_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu150.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3047_D8074_4_Cong nghe san xuat phan bon vo co_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Những vấn đề chung về phân bón3.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3047_D8074_5_Cong nghe san xuat phan bon vo co_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số hợp chất phốt pho và a xít phốtphoric5.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3047_D8074_6_Cong nghe san xuat phan bon vo co_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Sản xuất phân lân10.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3047_D8074_7_Cong nghe san xuat phan bon vo co_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Sản xuất phân đạm9.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3047_D8074_8_Cong nghe san xuat phan bon vo co_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân bón phức hợp và hỗn hợp4.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3047_D8074_9_Cong nghe san xuat phan bon vo co_TL tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo270.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.