Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8592
Nhan đề: Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Nông sản
Bảo quản
Rau quả
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Nông nghiệp,
Tóm tắt: Tầm quan trọng của vấn đề bảo quản nông sản; Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản; Kĩ thuật bảo quản từng loại hạt giống, cây hoa màu, rau quả, cây công nghiệp... và phương pháp chế biến một số các sản phẩm trên
Mô tả: 403 tr. :minh họa;12.1 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8592
Bộ sưu tập: Nông nghiệp Công nghệ cao_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3043_D8070_1_Bao quan va che bien nong san..._Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa5.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_2_Bao quan va che bien nong san..._Loi tac gia.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời tác giả38.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_3_Bao quan va che bien nong san..._Bia mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa mở đầu153.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_4_Bao quan va che bien nong san..._Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mới quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản phẩm144.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_5_Bao quan va che bien nong san..._Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cấu tạo, giải phẫu một số nông sản phẩm và những tính chất vật lý cơ bản671.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_6_Bao quan va che bien nong san..._Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Những biến đổi sinh lý và hóa sinh xảy ra trong quá trình bảo quản nông sản phẩm1.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_7_Bao quan va che bien nong san..._Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Những sinh vật hại nông sản trong quá trình bảo quản và biện pháp phòng trừ1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_8_Bao quan va che bien nong san..._Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm nghiệm hạt giống và hạt nông sản418.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_9_Bao quan va che bien nong san..._Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật sấy khô nông sản669.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_10_Bao quan va che bien nong san..._Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật bảo quản hạt và nông sản772.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_11_Bao quan va che bien nong san..._Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chế biến các sản phẩm cây hoa màu và rau quả1.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3043_D8070_12_Bao quan va che bien nong san..._Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục144.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.