Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8516
Nhan đề: 3D for the web: Interactive 3D animation using 3ds max, Flash and Director
Tác giả: MacGillivray, Carol
Head, Anthony
Từ khoá: 3D animation
Công nghệ 3D.
3D studio
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Focal Press, Elsevier
Tóm tắt: Make sure you benefit from the explosion of new and exciting applications designed to let you create 3D animation for the web. See how you can use the power of 3ds max, Flash and Director to make your 3D fame or project a reality for the internet as well as learning generic skills allowing you to use many applications. Ideal if you are a web designer with little or no 3D experience and need an overview of how 3D
Mô tả: 316 p.;10.4 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8516
ISBN: 0240519108
Bộ sưu tập: Truyền thông Đa phương tiện_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7902_SA2967_3D for the Web -... 3DS Max_ko tach duoc.pdf
  Giới hạn truy cập
3D for the web: Interactive 3D animation using 3ds max, Flash and Director10.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.