Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8483
Nhan đề: Thế giới nhiếp ảnh kỹ thuật số
Tác giả: Trần Đức Tài
Từ khoá: Kĩ thuật số
Nhiếp ảnh
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Trẻ
Tóm tắt: Công nghệ và nguyên lí của nhiếp ảnh kỹ thuật số: Màu và trắng đen dưới góc độ kĩ thuật số, kỹ thuật, các loại máy ảnh kỹ thuật số, các phương tiện lưu trữ và truyền tải hình ảnh, số hoá hình ảnh..
Mô tả: Download
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8483
Bộ sưu tập: Truyền thông Đa phương tiện_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7883_SA2948_1_The gioi nhiep anh ky thuat so_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa4.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_2_The gioi nhiep anh ky thuat so_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu111.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_3_The gioi nhiep anh ky thuat so_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo28.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_4_The gioi nhiep anh ky thuat so_Noi dung.pdf
  Giới hạn truy cập
Nội dung66.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_5_The gioi nhiep anh ky thuat so_Phu ban.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ bản47.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_6_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhiếp ảnh kỹ thuật số là gì?277.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_7_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Thế giới ảnh kỹ thuật số ngày nay413.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_8_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nền tảng của việc xử lý ảnh kỹ thuật số452.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_9_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
471.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_10_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý của máy ảnh kỹ thuật số477.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_11_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Các loại máy ảnh kỹ thuật số408.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_12_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Máy ảnh số và các yếu tố kỹ thuật821.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_13_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Số hóa hình ảnh không cần máy ảnh số484.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_14_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương tiện lưu trữ và truyền tải hình ảnh696.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_15_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Các định dạng tập tin hình ảnh kỹ thuật số522.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_16_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Phòng tối kỹ thuật số696.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_17_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Thế giới vô tận của kỹ xảo523.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_18_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Từ tác giả đến người xem796.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_19_The gioi nhiep anh ky thuat so_Chuong 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhiếp ảnh và Internet429.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_20_The gioi nhiep anh ky thuat so_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục386.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7883_SA2948_21_The gioi nhiep anh ky thuat so_Bang chi muc.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảng chỉ mục130.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.