Truyền thông Đa phương tiện_TLCK : [21] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 21
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
20053D for the web: Interactive 3D animation using 3ds max, Flash and DirectorMacGillivray, Carol; Head, Anthony
2009Xử lý Audio - Video: Sử dụng cho hệ Đại họcNguyễn, Văn An; Phạm, Hữu Lộc (b.s)
2007Giáo trình môn học Xử lý ảnhĐỗ, Năng Toàn; Phạm, Việt Bình (b.s)
2008Project manager's handbook: Apply best practices across Global industriesCleland, David I.; Ireland, Lewis R. (editor)
2006Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực dựa trên MorfitNguyễn, Văn Huân (c.b); Vũ, Đức Thái
2004Xã hội họcMacionis, John J.; Trung tâm Dịch thuật thực hien
1998Principles of multimedia database systemsSubrahmanian, V. S.
2003Perspectives on Multimedia: Communication, Media and Information TechnologyBurnett, Robert; Brunstrom, Anna; Nilsson, Anders G.
2011Multimedia : Making it work-8th ed.Vaughan, Tay
1999Multimedia database management systemsLu, Goujun
2001Multimedia communications: Directions and InnovationsGibson, Jerry D. (editor)
2015Interactive digital narrative: History, theory and practice/Koenitz, Hartmut; Ferri, Gabriele; Haahr, Mads (Editors)
2004Giáo trình AutoCad 2004Bùi, Việt Thái
2012PHP and MySQL for Dynamic Web Sites - 4th ed.Ullman, Larry
2005Flash Journalism: how to create multimedia news packagesMcAdams, Mindy
2009Beginning XNA 3.0 Game Programming: From Novice to ProfessionalLabao, Alexandre Santos; Evangelista, Bruno; Farias, José Antonio Leal de ...
2004Cơ sở lý luận của báo chí. Tập 2Prokhorop, E.P.; Đào, Tấn Anh (dịch); Đới, Thị Kim Thoa
2003Advertising and Promotion: An intergrated marketing communications perspectiveBelch, George E.; Belch, Michael A.
2010Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2010Đào, Duy Quát; Đỗ, Quang Hưng; Vũ, Duy Thông
2001Thế giới nhiếp ảnh kỹ thuật sốTrần Đức Tài
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 21