Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8479
Nhan đề: Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc cổ truyền
Tác giả: Chu, Quang Trứ
Từ khoá: Văn hóa Việt Nam
Đúc đồng
Chạm khắc
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Mỹ thuật
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử, công nghệ, sản phẩm và nghệ thuật của một số nghề thủ công điêu khắc cổ truyền như: Nghề đúc đồng, nghề chạm khắc gỗ, nghề chạm đá
Mô tả: download
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8479
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2945_1_Tim hieu cac nghe thu cong dieu khac co truyen_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa3.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2945_2_Tim hieu cac nghe thu cong dieu khac co truyen_Thay loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Thay lời nói đầu254.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2945_3_Tim hieu cac nghe thu cong dieu khac co truyen_Nghe duc dong.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghề đúc đồng1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2945_4_Tim hieu cac nghe thu cong dieu khac co truyen_Nghe cham khac go.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghề chạm khắc gỗ1.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2945_5_Tim hieu cac nghe thu cong dieu khac co truyen_Nghe cham khac da.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghề chạm khắc đá931.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2945_6_Tim hieu cac nghe thu cong dieu khac co truyen_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục2.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2945_7_Tim hieu cac nghe thu cong dieu khac co truyen_Tac gia tac pham.pdf
  Giới hạn truy cập
Tác giả tác phẩm24.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2945_8_Tim hieu cac nghe thu cong dieu khac co truyen_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục43.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.