Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8477
Nhan đề: Hoa văn Việt Nam: từ thời tiền sử đến nửa đầu thời kỳ phong kiến
Tác giả: Nguyễn, Du Chi
Từ khoá: Nghệ thuật trang trí
Hoa văn
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Viện Mỹ thuật
Tóm tắt: Tác giả phân tích các biểu tượng hoa văn trong xã hội, mối quan hệ về hoa văn Việt Nam với các nền văn hoá khác trong khu vực, phân loại hoa văn theo hình mẫu trang trí như hoa văn bọ gậy, sóng nước, hình thuyền, loại cò, hình người nhảy múa, theo môtíp rồng, phượng, hoa sen, hoa cúc v.v.... các thời tiền sử, thời sơ sử và hoa văn nửa đầu thời phong kiến
Mô tả: Download
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8477
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1943_1_Hoa van Viet Nam_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa93.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1943_2_Hoa van Viet Nam_Loi gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu179.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1943_3_Hoa van Viet Nam_Chuong I.pdf
  Giới hạn truy cập
Hoa văn thời tiền sử1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1943_4_Hoa van Viet Nam_Chuong II.pdf
  Giới hạn truy cập
Hoa văn thời sơ sử7.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1943_5_Hoa van Viet Nam_Chuong III.pdf
  Giới hạn truy cập
Hoa văn nửa đầu thời kỳ phong kiến14.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1943_6_Hoa van Viet Nam_Chu giai.pdf
  Giới hạn truy cập
Chú giải577.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1943_7_Hoa van Viet Nam_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục101.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.