Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8476
Nhan đề: Jewellery & Designer Fashion
Từ khoá: Jewelry Design
Jewelers
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bonhams Oxford
Tóm tắt: Jewelry Design provides a guide to the design process and jewelry design best practice. It is an inspiring and informative tool for getting started in this field of study
Mô tả: Download
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8476
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2942_1_Jewellery & designer fashion_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover103.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_2_Jewellery & designer fashion_Title.pdf
  Giới hạn truy cập
Title277.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_3_Jewellery & designer fashion_Sale Information.pdf
  Giới hạn truy cập
Sale Information43.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_4_Jewellery & designer fashion_Jewellery.pdf
  Giới hạn truy cập
Jewellery1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_5_Jewellery & designer fashion_Watches.pdf
  Giới hạn truy cập
Watches315.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_6_Jewellery & designer fashion_Designer Fashion.pdf
  Giới hạn truy cập
Designer Fashion2.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_7_Jewellery & designer fashion_Notice to bidders.pdf
  Giới hạn truy cập
Notice to bidders244.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_8_Jewellery & designer fashion_Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix221.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_9_Jewellery & designer fashion_Bonhams Specialist Departments.pdf
  Giới hạn truy cập
Bonhams Specialist Departments337.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_10_Jewellery & designer fashion_Registration and Bidding Form.pdf
  Giới hạn truy cập
Registration and Bidding Form53.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2942_11_Jewellery & designer fashion_Back cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Back cover167.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.