Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8475
Nhan đề: Cẩm nang hợp đồng thương mại
Tác giả: Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Từ khoá: Hợp đồng
Hợp đồng thương mại
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Lao động,
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8475
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2941_D7847_VCCI_Invitation to collaborate 2.0.1.chm44.86 MBUnknownXem/Tải về
SA2941_D7847_VCCI_Invitation to collaborate 2.0.2.chm46.73 MBUnknownXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.