Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8472
Nhan đề: Xây dựng văn bản pháp luật
Tác giả: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Từ khoá: Văn bản pháp luật
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh:
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8472
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2938_D7844_1_Xay dung van ban phap luat_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa223.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2938_D7844_2_Xay dung van ban phap luat_Luat.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2938_D7844_3_Xay dung van ban phap luat_Phap lenh.pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp lệnh652.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2938_D7844_4_Xay dung van ban phap luat_Nghi dinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghị định542.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2938_D7844_5_Xay dung van ban phap luat_Thong tu.pdf
  Giới hạn truy cập
Thông tư555.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.