Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8469
Nhan đề: Pháp luật về Thế chấp quyền sử dụng đất trong các Tổ chức tín dụng– Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật: Luận văn Thạc sĩ Luật học
Tác giả: Phan, Hồng Điệp (Người thực hiện)
Từ khoá: Quyền sử dụng đất
Tổ chức tín dụng
Thế chấp
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thế chấp quyền sử dụng đất, quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng Việt Nam và tồn tại trong thực tiễn.
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8469
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2935_D7841_1_Phap luat ve ...tin dung_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa310.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2935_D7841_2_Phap luat ve ...tin dung_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục358.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2935_D7841_3_Phap luat ve ...tin dung_Danh muc chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảng chữ viết tắt255.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2935_D7841_4_Phap luat ve ...tin dung_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu348.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2935_D7841_5_Phap luat ve ...tin dung_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Những vấn đề chung về thế chấp quyền sử dụng đất – một biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.463.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2935_D7841_6_Phap luat ve ...tin dung_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng việt nam và tồn tại trong thực tiễn áp dụng771.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2935_D7841_7_Phap luat ve ...tin dung_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng việt nam526.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2935_D7841_8_Phap luat ve ...tin dung_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận263.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2935_D7841_9_Phap luat ve ...tin dung_Danh muc tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo362.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.