Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8467
Nhan đề: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Trần, Thị Thu Hường (Người thực hiện)
Lê, Thị Thu Thủy (GVHD)
Từ khoá: Quyền sử dụng đất
Tổ chức tín dụng
Thế chấp
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,
Tóm tắt: Khái quát chung về hoạt động cho vay, thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất, định hướng hoàn thiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở việt nam
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8467
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2933_D7839_1_Phap luat ve the chap quyen su dung ... _Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa260.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2933_D7839_2_Phap luat ve the chap quyen su dung ... _Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục413.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2933_D7839_3_Phap luat ve the chap quyen su dung ... _Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu125.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2933_D7839_4_Phap luat ve the chap quyen su dung ... _Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay và thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng252.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2933_D7839_5_Phap luat ve the chap quyen su dung ... _Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng268.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2933_D7839_6_Phap luat ve the chap quyen su dung ... _Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Định hướng hoàn thiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam222.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2933_D7839_7_Phap luat ve the chap quyen su dung ... _Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận109.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2933_D7839_8_Phap luat ve the chap quyen su dung ... _Danh muc tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo124.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.