Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8439
Nhan đề: Cambridge preliminary English test 2: Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminations: English for speakers of other languages
Tác giả: University of Cambridge. ESOL Examinations.
Từ khoá: English language
Examination
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Cambridge University Press,
Tóm tắt: Accompanies a collection of four authentic past papers for PET, supplied by Cambridge ESOL.
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8439
ISBN: 0521754674
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_Cambridge Preliminary English Test 2_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover606.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_Cambridge Preliminary English Test 2_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents115.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_Cambridge Preliminary English Test 2_To the student.pdf
  Giới hạn truy cập
To the student.647.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_Cambridge Preliminary English Test 2_Test 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 14.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_Cambridge Preliminary English Test 2_Test 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 24.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_Cambridge Preliminary English Test 2_Test 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 38.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_Cambridge Preliminary English Test 2_Test 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 44.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_Cambridge Preliminary English Test 2_Key.pdf
  Giới hạn truy cập
Key17.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_Cambridge Preliminary English Test 2_Sample answer sheets.pdf
  Giới hạn truy cập
Sample answer sheets1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_Cambridge Preliminary English Test 2_Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements607.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.1_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
6.42 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.1_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
6.48 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.1_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.57 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.1_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
5.07 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.2_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
7.28 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.2_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
8.34 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.2_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
5.54 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.2_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
5.56 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.3_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
6.75 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.3_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
6.14 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.3_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.42 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.3_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
5.16 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.4_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
7.63 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.4_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
9 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.4_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
6.13 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Test.4_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
4.74 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.